top of page
Auditoria energètica
permanent i informatitzada

Les nostres auditories d'instal·lacions urbanes permeten realitzar les següents tasques:

 

- Inventari dels actius sobre cartografia GIS.

 

- Altes de subministraments de Companyia.

 

- Estudi de tarifes i contractacions.

 

- Importació automàtica de factures.

 

- Telemesura i verificació de consums.

 

- Establiment d'objectius de consum.

 

- Plans d'estalvi energètic.

 

- Plans d'actuació.

 

- Controls seguint la Norma ISO 50001.

 

- Informes.

 

- Plans de millora contínua i eficiència.

 

 

 

 

​DESCARGAS

bottom of page