Auditoria energètica
permanent i informatitzada

Les nostres auditories d'instal·lacions urbanes permeten realitzar les següents tasques:

 

- Inventari dels actius sobre cartografia GIS.

 

- Altes de subministraments de Companyia.

 

- Estudi de tarifes i contractacions.

 

- Importació automàtica de factures.

 

- Telemesura i verificació de consums.

 

- Establiment d'objectius de consum.

 

- Plans d'estalvi energètic.

 

- Plans d'actuació.

 

- Controls seguint la Norma ISO 50001.

 

- Informes.

 

- Plans de millora contínua i eficiència.

 

 

 

 

Show More

​DESCARGAS

ARMARIOS ELÉCTRICOS, S.A.     C-155  Sabadell a Granollers, Km 13,3   08185 Lliçá de Vall ( Barcelona )    Tel. +34 938 445 280    Fax. +34 938 445 281     arelsa@arelsa.com     www.arelsa.com

(c) 2013 by Arelsa. All rights reserved.