top of page
Quadros d'enllumenat sèries standard
CITI i AMI

CITI

La sèrie CITI porta més de 15 anys al mercat amb un gran resultat. Robust, sobri i segur, és un quadre flexible amb gran capacitat per allotjar reguladors de fluxe, sistemes de telegestió i múltiples sortides.

Els CITI són molt versàtils i creixen a base de mòduls auxiliars laterals per donar solució a qualsevol necessitat de la instal·lació. Les principals variants del CITI inclouen la incorporació d’espais per a caixes de seccionament, mòduls especials per a escomeses de mesura indirecta o bé mòduls per a reguladors de fluxe de més de 45 KVA.

 

AMI

L’Armario Modular Inoxidable (AMI) és el nostre model de quadre d’enllumenat més nou. Evolució natural del CITI, ha estat concebut per a donar una solució senzilla i econòmica a les noves instal·lacions de baixa potència de fins a 15 kW.

L’AMI està pensat per oferir un rendiment màxim: un disseny per peces, la seva configuració única i l’ús d’equipament d’última generació com ara reguladors electrònics permeten simplificar-ne la fabricació i reduir espais i costos.

bottom of page