top of page
Sistemes de telegestió per a enllumenat exterior

La telegestió és la capacitat de comunicar-se amb els equips d'una instal·lació, actuar sobre ells, recopilar paràmetres i dades de funcionamient i realitzar una gestió completa de ls serveis.

Pot estar present en un o més nivells del sistema d'enllumenat: punt de llum, quadre de comandament, sala de control i accès remot amb interconnexió amb les plataformes Smart City.

 

​SISTEMA URBILUX

És un sistema modular, es pot implantar progressivament i és adaptable a tot tipus d'instal·lacions.

Desenvolupat per ARELSA fa més de 20 anys és líder del mercat amb milers de realitzacions per tot el món.

SISTEMA CITIGIS

És el nou sistema de telegestió que ARELSA ha dissenyat per donar resposta als nous reptes de la Smart City.

Aprofita tota l'experiència acumulada durant més de 20 anys de telegestió, millorant les prestacions del Sistema Urbilux  i incorporant-ne les últimes novetats en dispositius de control, estalvi energètic i comunicacions, facilitant a més la gestió de la informació i integrant-se a les noves plataformes Smart City. 

bottom of page