top of page
NÁUTICA / SMART PORT

​QUADRES GRAN ESLORA

Són quadres d'acer inoxidable molt robustos dissenyats per al subministrament d'energia a embarcacions de gran eslora amb múltiples preses de gran potència.

Porten incorporats terminals de telegestió i dispositius per al control d'energia.

PROGRAMA ​SMART PORT 

Plataforma informàtica que gestiona serveis portuaris amb mòduls de: Inventari, Gis, telegestió, control i estalvi energètic, manteniment, etc.

​BLOCS DE SERVEIS

La família de blocs i quadres de servei

CITIPORT cobreixen totes les prestacions de subministrament d'una marina. Són robustes i disposen de configuracions que inclouen la telegestió i el control dels punts de subministrament.

TELEGESTIÓ SMART PORT

La telegestió d'una instal·lació Smart Port integra múltiples serveis portuaris;

Enllumenat, quadres d'alimentació a embarcacions, blocs de servei, senyals marítims, aparcaments, etc.

​PROJECTES PORTS

ARELSA ha subministrat quadres de baixa tensió i realitzat instal·lacions de telegestió de serveis en:

Port Autònom de Barcelona, Palma de Mallorca, Eivissa, Port Olímpic, Marina Port Vell, Port Ginesta, etc.

que tus usuarios conozcan un poco más sobre ti.

bottom of page