top of page
Sistema de mesura i  gestió de l'energia segons la norma ISO 50001

 

ARELSA ha desenvolupat dispositius i programes informàtics per al seguiment energètic d'instal·lacions segons la norma ISO 50001.

 

Fases realitzades:

 

Auditoria energètica.

 • Anàlisi de subministraments.

 • Anàlisi de processos.

 • Medició i recollida de dades.

 • Contabilitat energètica.

 • Proposta de millores.

 • Desenvolupament de les millores.

 

Monitorització, mesura i anàlisi.

 • Línia d'acció base.

 • Ús significatiu de l'energia.

 • Indicadors EnPls.

 • Eficàcia del pla.

 • Avaluació del consum real sobre l' esperat.

 

bottom of page