top of page
Programes informàtics per a enllumenat exterior

Des de fa més de 20 años ARELSA dissenya i desenvolupa programes per a la telegestió de l'enllumenat exterior com ara:

 

URBISOFT

Es un software per a la telegestió bàsica de l'enllumenat exterior sobre cartografia de Google Maps(R) que pren dades a nivell quadre mitjançant terminals Urbilux. 

És molt potent i de fàcil d'usar gràcies a les seves pantalles interactives que en faciliten l'ús.CITIGIS

És una plataforma informàtica en entorn Windows(R) multiestació pensada per a tot tipus de poblacions, capaç de gestionar milers d'elements com centres de comandament, punts de llum, línies elèctriques, arquetes, canalitzacions, mobiliari urbà, etc.

Integra diferents sistemes d'informació geogràfica GIS  i eines com Autocad o Microstation.

És compatible amb les principals bases de dades i és obert a la importació i exportació de fitxers amb altres plataformes urbanes.

Té els següents mòduls:

Inventari, cartografia GIS, telegestió d'instal·lacions, gestió integral de l'energia, manteniment, explotació i control de qualitat.

​DESCARGAS

bottom of page