top of page
Quadres de gran potència AREBUS

 

ARELSA fabrica, amb tecnologia pròpia i a mida de l'usuari, quadres elèctrics de baixa tensió de gran potència per a obres públiques, indústria i serveis.

 

Realitza tot el procès d'engenyeria i muntatge

del quadre segons les especificacions particulars de cada cliente.

 

Tots els quadres es fabriquen amb un riguròs

control de qualitat seguint les normes ISO 9001/2008 i estem certificats per AENOR i EQNET des del 1996.

 

Tots els quadres disposen del marcat CE i tenen dos anyos de garantia.

 

AREBUS 

 

Els quadres AREBUS estan composats per mòduls normalitzats formant conjunts autoportants.

 

Existeixen models de dos i tres compartiments independents per a aparellatge, barres i sortida de cables.

 

Es fabriquen fins a intensitats de 5.000 A i poder de tall de 100 KA i disposen d'assatjos de curtcircuit certificats per laboratoris oficials.

 

​DESCARGAS

bottom of page